Facebook Page

Follow Instagram

justletmego2018@gmail.com

Advertising

แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ-cover

5 Best Historical Places In Cambodin แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ย้อนวันวานไปเรียนรู้อดีต

แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ย้อนวันวานไปเรียนรู้อดีต

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา มีสถาปัตยกรรมสวย ๆ อยู่หลายที่ ได้กลิ่นอายของความเป็นอาณาจักรขอม หากใครที่กำลังสนใจหรือต้องการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณแล้วล่ะก็ ประเทศกัมพูชานี่แหละเหมาะสุด ๆ

 

แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ-1

พระราชวังหลวงพนมเปญ (Royal Palace Phnom Penh)

สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสเพื่อให้เป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ กษัตริย์แห่งกัมพูชา
วังนี้เปิดให้เข้าชมได้บางส่วนและบางส่วนที่ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเพราะเป็นเขตที่ประทับ ของราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เดิมพระราชวังหลวงพนมเปญ มีชื่อเต็มในภาษากัมพูชา คือ “เปรี๊ยะบรมเรียเชียแวงจักตุมุก” และด้วยความงดงามที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงกลายสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขมรและความงดงามของสถาปัตยกรรม

 

แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ-2

นครวัด (Angkor Wat)

นครวัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยมีขนาดความกว้างถึง 200,000 ตารางเมตร สูง 60 เมตร และใช้เวลาสร้างถึง 100 ปี โดยช่างแกะสลัก 5000 คน ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้า
นครวัดจะมีความสวยงามมากในช่วงสี่โมงเย็นเป็นต้นไปที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน จะเห็นแสงที่ส่องกระทบปราสาทเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามทั่วปราสาท

 

แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ-3

ปราสาทบายน (Bayon Temple)

ปราสาทบายนสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นจากทรายขาว ทำให้ทีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ต่างจากปราสาทอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกปราสาทมีการแกะสลักใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรจำนวน 216 หน้า และเรื่องภาพบนกำแพงผนังของการสู้รบและชีวิตความเป็นอยู่ของกษัตริย์ รวมทั้งชาวบ้านในยุคนั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

 

แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ-4

ปราสาทนครธม (Angkor Thom)

ปราสาทนครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขอม ภายในปราสาทจะมีจุดเด่นที่ทิศใต้ที่มีรูปแกะสลักเป็นหน้าเทวพักตร์ 4 ด้าน มีแถวของอสูร ทางด้านขวาและแถวเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของสะพาน

 

แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ-5

ทะเลสาบ โตนเลสาป (Tonle Sap)

โตนเลสาป เป็นทะเลสาปน้ำจืดที่อยู่ห่างเมืองพนมเปญไปประมาณ 100 กว่ากิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับสายชิว เพราะที่นี่จะมีเรือพานักท่องเที่ยวชมความงามของหมู่บ้านประมง มีบรรยากาศดีๆตอนเช้าและตอนตะวันตกดินที่พระอาทิตย์ส่องมากระทบผิวน้ำให้นั่งเรือมองเพลินๆ มีเรือนแพให้นักท่องเที่ยวได้พัก และสามารถซื้อของฝากที่ระลึกกลับบ้านได้

 


 

Facebook : ไม่อยากเที่ยว ก็ต้องเที่ยว
Instagram : @justletmego2018

 

Post a Comment