Facebook Page

Follow Instagram

justletmego2018@gmail.com

Advertising

โอซาก้า-ญุ่ปุ่น-3

เมืองต้องห้ามพลาด “นครโอซากะ” ประเทศญี่ปุ่น

ไปโอซากะ หรือ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นแล้วคุณนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรก ?

สำหรับเราแล้ว โอซากะ เป็นเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นอย่างมาก สิ่งแรกที่เรานึกถึง เห็นทีจะเป็น “ปราสาทโอซากะ” เป็นจุดหมายที่หลายคนหมายปอง ว่าแล้วเราออกเดินทางทำความรู้จักกับโอซากะให้มากขึ้นกันเถอะ

 

โอซาก้า-ญุ่ปุ่น-4

โอซากะ เดิมมีชื่อว่า นะนิวะ ภายหลังถูกเปลี่ยนให้เป็นชื่อ โอซากะในหนังสือปี ค.ศ. 1496

 

โอซาก้า-ญุ่ปุ่น-6

โอซากะ หมายถึง เนินเขาใหญ่ มีแม่น้ำโอคาว่า ไหลผ่านอยู่ด้านหน้า เป็นมุมโปรดของคนเมืองและนักท่องเที่ยว เพราะจะได้ชมดอกซากุระ และเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงาม

 

โอซาก้า-ญุ่ปุ่น-5

โอซากะ เป็นเสมือนครัวของชาติ เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยเอโดะ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในญี่ปุ่น

 

โอซาก้า-ญุ่ปุ่น-2

โอซากะ พื้นที่เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ หรือเป็นพื้นที่ทำเงินให้กับประเทศนั่นเอง ทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสามนครเคฮันชิง

 

โอซาก้า-ญุ่ปุ่น-1

โอซากะ มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ยังไม่นับรวมกับช่วงเวลาของคนทำงาน และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไปเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

 


 

Facebook : ไม่อยากเที่ยว ก็ต้องเที่ยว
Instagram : @justletmego2018

 

Post a Comment