Facebook Page

Follow Instagram

justletmego2018@gmail.com

Advertising

แผนที่เดินรถไฟฟ้าไต้หวัน

รถไฟความเร็วสูงที่เรียกว่า HSR (High Speed Rail) ที่จะวิ่งทางทิศตะวันตกของเกาะวิ่งยาวจากเหนือเมืองหลวงไทเปลงไปทางตอนใต้สุดของเกาะเมืองเกาสง ซึ่งเป็น 2 เมืองใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวันที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของนักท่องเที่ยวด้วย ในแผนที่นี้จะเห็นเส้นทางการวิ่งของรถไฟ HSR ในรูปกลาง โดยจะมีเส้นเชื่อมโยงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินของทั้ง 2 เมือง โดยทางซ้ายจะเป็นเครือข่ายรถไฟใต้ดินของเมืองไทเป และทางขวาจะเป็นเครือข่ายของรถไฟใต้ดินในเมืองเกาสง

แผนที่นี้จะเหมาะสำหรับคนที่จะเดินทางไปเที่ยวทั้ง 2 เมืองของไต้หวัน เพราะจะเห็นว่าจากสถานีรถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมต่อไปยังส่วนต่อๆของแต่ละเมืองยังไง ตรงไหนบ้าง ไปดาวน์โหลดกันได้เลย

 

การเดินทางในเมืองไทเป(Taipei) ของประเทศไต้หวัน(Taiwan) นั้นค่อนข้างสะดวกสบาย คนโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เป็นหลัก เพราะครอบคลุมพื้นเกือบทั้งหมดของไทเป เราสามารถใช้เดินทางจากสนามบินเข้าไปในตัวเมือง หรือจะใช้เดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ หากใครกำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่ไทเปสามารถโหลดแผนที่รถ MRT ไปดูเส้นทางและสถานีต่าง ๆ ก่อนได้เลย

 

รถไฟใต้ดิน MRT หรือ SRT ของเมืองเกาสง เป็นวิธีการเดินทางหลักที่ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวภายในเมืองเกาสง เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไต้หวันที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะนั้นง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น โดยจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายคือสีส้ม และสีแดง ที่วิ่งผ่ากันกลางเมือง

 

แหล่งท่องเที่ยว ไทเป
ไทเป(Taipei) เป็นเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนบนของเกาะ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ มีวิธีการเดินทางที่สะดวก ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และรถบัสต่าง ๆ ใครกำลังไปเที่ยวเมืองไทเป ลองโหลดแผนที่ในโบร์ชัวร์นี้ไปดูเล่น ๆ กันได้เลยว่ามีอะไรให้ไปอยู่ที่ส่วนไหนของเมืองบ้าง

 


 

Facebook : ไม่อยากเที่ยว ก็ต้องเที่ยว
Instagram : @justletmego2018